1 marts 2013

Voksende modstand mod jagt på papirløse migranter

Det svenske tiltag Projekt REVA, der startede i 2010, er den svenske regering, migrationsstyrelsen og politiets nye initiativ, startet med det formål, at effektivisere tvangsdeporteringer af papirløse migranter. Anordningen blev testkørt i Malmø og er nu taget i brug i Stockholm.

Med det nationale REVA-projekt lægger politiet flere ressourcer i at fange papirløse migranter. Da det ikke er tilladt at visitere vilkårligt og stoppe hvem som helst uden begrundet mistanke, finder politiet på obskure anledninger, således at papirløse aldrig kan føle sig sikre på gaden i Sverige. I Malmø betyder REVA blandt andet, at politiet, sammen med skattemyndighederne, foretager razziaer på Möllevångstorget og stopper cyklister, som overtræder forskellige trafikregler, for at få en anledning til at se identitetspapirer.

I Stockholm, er politiet tilknyttet REVA oftest i civil, og klædt ud som for eksempel byggearbejdere. De opholder sig ved metrostationernes ind- og udgange, og hævder, at de leder efter folk der snyder i metroen og springer over betalingslågerne. De tjekker dog kun ikke-hvide personer for at kontrollere om de har papirerne i orden eller ej - hvis ikke, bliver de arresteret. Flere samfundsdebattører peger på, at REVA meget vel kan være i strid med Europakonventionen, da mennesker bliver kontrolleret uden en forudgående mistanke om en forbrydelse.

REVA har ført til en stigning i antallet af tvangsudviste papirløse, der mellem 2011 og 2012 er steget med 25 procent. „Succesen“ betyder at pilotprojektet nu indføres i andre svenske byer.

Flere og flere protester mod REVA ser dagens lys

Både i Stockholm og Malmø opfordres folk til at handle hurtigt og konkret ved at sprede informationer om hvor og hvornår politiet laver cykelrazziaer, tjekker metrostationer etc. Via sms‘er, Twitter, Facebook osv. spredes informationen, der kan hjælpe folk til at undgå politikontrollerne.

I Stockholm er der startet en fotokonkurrence, med overskriften „Stalk REVA“. Konkurrencen opfordrer folk til at tage billeder af civilklædte betjente og deres biler. Info

I Malmø arrangerer initiativet Stoppa deportationer en demonstration fra Möllevångstorget den 9. marts klokken 15.00 under parolerne Stop REVA, stop raceprofilering, politistat, deportationer og den inhumane migrationspolitik. Info

I Göteborg planlægger de svenske myndigheder også at intensivere jagten på papirløse gennem en indførelse af REVA. Derfor arrangerer gruppen Asylforum en manifestation den 2. marts imod REVA og deportationer. Info

I Stockholm arrangerer Red Barnet Ungdom, Røde Kors Ungdom og Ungdom mod racisme også en demonstration den 9. marts, mod udvisninger og REVA. Info