6. april 2014

Stormøde i Sydhavnen

Onsdag den 9. april er datoen for næste møde i Racismefri By. Der vil være interessante oplæg og konkret planlægning af kommende aktiviteter.

Racismefri By inviterer onsdag aften til møde for alle, der vil være med i den antiracistiske bevægelse i Sydhavnen. Mødet har en bred dagsorden, hvor der både vil være oplæg om at bygge en bred antiracistisk bevægelse op lokalt, evaluering af demonstrationen den 22. marts og planlægning af kommende arrangementer.

Bevægelsen holder den seneste tids høje aktivitetsniveau og planlægger både et 1. maj arrangement og Rock mod racisme.

Mødet finder sted på Karens Minde onsdag den 9. april kl. 19-21.

Se event på facebook