3. april 2012

Reportage: En stor og bred markering mod fascismen

Projekt Antifa bringer her en beretning fra de to demonstrationer og modstanden mod fascisterne i Aarhus, lørdag den 31. marts.

5000 antifascistiske demonstranter mødte op, mens EDL og DDL’s demonstration formåede at samle færre end 150, altså halvt så mange som de havde regnet med. Folk fra hele landet og vores nabolande deltog i den største antifascistiske markering i Aarhus i mange år, og det skulle vise sig at blive en dag med en stor og bred modstand. Det lykkedes også demonstranterne at presse de forsamlede racister ud af byen. Projekt Antifa bringer her en beretning fra dagen.

9 busser fra København sørgede for at fagforeninger og venstrefløjen kunne komme til Aarhus.

En beretning fra Aarhus

I alt ni københavnske busser tog turen til Aarhus, hvilket vil sige 450 demonstranter. I Aarhus stødte flere til, blandt andet fra Malmø, Kolding, Norge og Svendborg. Bussen fra Malmø blev kortvarigt tilbageholdt, men nåede snart frem. Da busserne ankom til Aarhus gik vi i samlet flok til Rådhuspladsen. Her var der allerede flere tusind samlet som hørte på taler fra lydvognen. Masser af faner og bannere med antifascistiske paroler og budskaber dominerede gadebilledet.

Bred, mangfoldig demonstration

Demonstrationen samlede omkring 5000 mennesker. Sammensætningen af folkemængden var bred. Forskellige fagforeninger og fagklubber var til stede. Forskellige LO, 3F og FOA afdelinger havde sammen med et væld af andre faglige grupper anbefalet demonstrationen, og deres røde faner fyldte godt forrest i demonstrationen. Forskellige ungdomspolitiske organisationer var også til stede. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom gik sammen med Socialistisk Folkepartis Ungdom og Socialistisk Ungdomsfront, og i denne del af mængden var der fyldt med balloner og skøre påfund. SFU havde endda medbragt en lille jolle på hjul.

Demonstrationen startede på Rådhuspladsen i Aarhus.

Enhedslisten og forskellige lokalafdelinger af SF havde også anbefalet demonstrationen, og fik følge af forskellige venskabsforeninger og andre venstrefløjspartier som Kommunistisk Parti og Internationale Socialister. Den udenomparlamentariske venstrefløj var også til stede sammen med forskellige antifascistiske grupper, heriblandt Libertære Socialister og antifascister fra Blitz i Oslo. Demonstrationen samlede også masser af uorganiserede og almindelige borgere fra Aarhus. De udgjorde formentlig et flertal i demonstrationen.

Mangfoldighedsfest

Slagord blandede sig med musikken fra flere lydvogne, og der blev danset til både politisk musik, Medina og 80’er pop. En glad og positiv stemning af gadefest og sammenhold bredte sig mens demonstrationen bevægede sig ned af Frederiks Allé, og blev fulgt op af konfetti i store mængder. På vej over togbroen holdt en lokal antifascist tale. I talen blev der lagt vægt på, at fascisternes antimuslimske holdning vil ramme os alle. I talen blev også nævnt, at fascismen aldrig vil være legitim, idet den aldrig vil anerkende andre end sig selv, og aldrig vil debattere med andre, men kun undertrykke.

Vi bevægede os af en lang rute rundt i Aarhus, og det var som om demonstrationen voksede i størrelse desto længere vi kom. Det var tydeligt for alle at vi var mange der denne dag stod sammen mod højrekræfterne og den organiserede vold og hærværk, som de desværre har haft held til at udøve i mange år. Vi var samlet for at markere at vi ikke ville finde os i den slags længere eller acceptere, at Aarhus skulle være udgangspunkt for en samlet europæisk bevægelse af organiserede fascister og racister.

Mange forskellige bannere og faner prydede demonstrationen.

Ved ankomsten til Bispetorv fyldte demonstrationen hele pladsen ud. På Bispetorv var der igen taler fra en stor scene der var stillet op til lejligheden og snart var det livemusik som fyldte pladsen.

Især Martin Smith fra Unite Against Fascism begejstrede med sin tale. Han fastslog hvor vigtigt det er, at gå på gaden imod fascisme og hvor forkert det er, når muslimer og indvandrere hænges ud. I den forbindelse fik prominente politikere i Europa et par borgerlige ord med på vejen (YouTube). Ud over UAF, var der talere fra 3F, Rød Ungdom i Norge, Aarhus Studenterråd og Retspolitisk Forening.

Aktivister søger mod Mølleparken

Efter små 20 minutter begyndte grupper af antifascistiske demonstranter at sive mod Mølleparken, opfordret af løbesedler der var blevet omdelt af lokale aktivister under demonstrationen. Pointen var, at man ville lægge pres på fascisternes demonstration, således at de ikke kunne bevæge sig rundt i byen. Hvis de fik lov til det, ville det uden tvivl føre til chikane og overfald på blandt andre folk der så venstreorienterede ud, eller tilhørte forskellige minoritetsgrupper, som det så ofte er sket før. Løbesedlerne opfordrede folk til at agere fredeligt.

Politiet var massivt til stede i området, og forhindrede flere større grupper i at komme rundt i byen. De spærrede gader af så snart de vurderede at antifascister var på vej mod Mølleparken. Via Vestergade og Vester Allé kommer en stor gruppe antifascister overraskende tæt på Mølleparken, og begynder at råbe kampråb mod fascisterne. Dog forsøger de ikke at trænge længere frem. En flok af de forsamlede defence leagues bryder ud af manifestationen midt under EDL-lederen Tommy Robinsons tale, og forsøger at nå frem til gruppen af antifascister. Politiet lægger sig imellem og får standset dem. Tommy Robinson måtte se sin tale overdøvet af både antifascister og egne tilhængere.

Politiet presser den første gruppe af antifascister tilbage af Vester Alle mod vestergade.

En anden gruppe antifascister når nogenlunde samtidigt tæt på Mølleparken via Møllestien. Her stoppes de af politiet mindre end 75 meter fra de forsamlede fascister. Luften er tyk af buh-råb og paroler, og DDL’s sløve lydanlæg har svært ved at følge med.

Danish Defence Leagues demo, som kun tæller ca. 150 racister, er nu tydeligvis splittet. Ud over defence leagues er SIAD og medlemmer af Vederfølner til stede. En gruppe unge mænd, som udgør en stor del af manifestationen, er tydeligvis kommet for andet end talerne. Resten står og vifter halvhjertet med forskellige europæiske og israelske flag. Mølleparken er på dette tidspunkt blevet omringet af antifascister.

Sit-down blokade i parken

Modsat pressens billede af dagen, agerer langt de fleste tilstedeværende antifascister fredeligt, men civilit ulydigt og konfrontativt. Hele Åboulevarden på modsatte side af Mølleåen er fyldt med antifascister der råber slagord.

Antifascister står på Åboulevarden og råber af de forsamlede fascister og racister i Mølleparken.

En gruppe antifascister har held til at slippe ad denne vej gennem politiets rækker, og kommer ind i Mølleparken. Situationen er ved at komme ud af kontrol, og politiet går hårdt til værks, især mod tililende fra Danish Defence Leagues manifestation. Antifascisterne presses ud af parken, undtagen en gruppe der laver en fredelig sit-down blokade tæt på åen. Denne blokade tager det lang tid at rydde, og de forsamlede antifascister på den anden side af åen kommer med opmuntrende tilråb og råber slagord som besvares af folkene i blokaden.

Da en gruppe antifascister trængte ind i Mølleparken, blev der dannet en spontan sit-down blokade.

Presset virker. Den massive tilstedeværelse af antifascister i hele området får til sidst politiet til at reagere. De stopper den fascistiske manifestation før tid, og får dem til at pakke sammen. DDL når ikke gennem deres planlagte program og får besked på at de skal eskorteres ud af byen i deres bus. Bussen blev fyldt op, men når ikke at køre ret langt, før den bliver ramt af flasker og sten og får knust en rude. Politiet eskorterer herefter fascisterne ud af byen i fuld fart.

Fascistisk selvmål

Nogen fra DDL har efterfølgende selv lagt en video op på Youtube. Videoen viser bussen indefra da den kører fra Mølleparken. I videoen kan man høre ting som ”Giv dem peber og slå dem ihjel med stavene” som kommentar på at politiet rydder gaden. Der høres også ”har de ikke guns eller hvad?”, ”ja brug dem da, eller giv os pistolerne så skal vi sgu nok skyde lidt!” og ”tæsk dem nu bare, de er jo bare sorte!” møntet på nogle unge med anden etnisk baggrund end dansk. Citaterne viser tydeligt den racistiske voldskultur der hersker blandt DDL og deres fascistiske tilhængere. Klassisk, primitiv racisme. På den originale video er lydsporet nu blevet fjernet og erstattet af et stykke musik, da lederne bag de forskellige defence leagues vil gøre alt for at sløre denne kendsgerning. Heldigvis havde nogle antifascister nået at kopiere den, så alle kan høre sandheden.

En mindre gruppe fascister stod nu tilbage i Mølleparken og ventede på at en politibus skulle komme og køre dem væk. Fire fascister søgte en konfrontation med en lille gruppe antifascister, som i forvirringen omkring den første bus var kommet helt ned til Mølleparken. Fascisterne kastede med flasker og da antifascisterne forsvarer sig selv ved at kaste tilbage, anholdes flere. Fascisterne slap og køres til sidst væk i en politibus. Gennem dagen har politiet foretaget en del anholdelser, i alt 87 blev anholdt. Folk blev løsladt løbende, mens fem blev fængslet efter grundslovsforhør.

3 af de 4 mænd fra DDL demonstrationen der gik til angreb på en gruppe antifascister.

En antifascistisk sejr

Demonstrationen og modstanden mod fascisterne er en sejr for mangfoldigheden. Både demonstrationen på Bispetorv og modstanden ved Mølleparken var væsentlige faktorer der førte til, at fascisterne ikke fik mulighed for at bevæge sig ud i byen. Det har også været svært for ikke-organiserede fascister at nå frem til demoen. Pressens ensidige interesse for den militante modstand efterfølgende er ærgerlig, men ikke overraskende. Politiske demonstrationer får sjældent den opmærksomhed de fortjener. At det igen er politiet der må beskytte fascisterne, og endda i enormt stor stil med tanke på antal fascistiske demonstranter, kommer heller ikke som en overraskelse. De var uønskede i Aarhus, og mangfoldighedsdemonstrationens størrelse viste, at fascisterne ikke har opbakning i befolkningen. Den største sejr var, at Aarhus gik samlet på gaden imod fascisme og fremmedhad, og at EDL og DDL’s store satsning blev gjort totalt til grin.

Videre læsning:

"Ingen fascister i vores gader!" hos Modkraft.dk

Blogindlæg af Ole Sandberg: "Sejr i Aarhus, nederlag i medierne?" hos Modkraft.dk

I artiklen omtales Danish Defence League og deres tilhængere og venner i de andre ”Defence Leagues” som fascister og racister – fordi de er det. For at læse mere om deres baggrund og rødder i fascistiske organisationer anbefaler redaktionen at læse disse artikler, forfattet af Projekt Antifa:

EDL bag facaden – Forsvarer af frihed eller fascister?

Kronik: Autonome blokadebøller brænder Aarhus ned til grunden

The Guardian, en anerkendt britisk avis, har skrevet to interessante artikler om dagen set fra et britisk synspunkt:

EDL summit in Denmark humiliated by low attendance

Far right militants fail to strike blow against Islam on their Danish awayday

Billedserier:

Modkraft.dk: Aarhus 31. marts 2012

Politiken: Anti-islamister mødte modstand under demonstration i Aarhus

BT.dk: Så vildt var det i Aarhus

EB.dk: Uroligheder i Aarhus