30. september 2009

Politiet afviser at informere personer i højreekstremt register

I et svar til Enhedslisten siger justitsminister Brian Mikkelsen nu, at politiet ikke vil informere de venstrefløjs-aktivister, som en højreekstrem politimand havde i sit register over ’autonome’.

18. juni i år blev politimanden Peter Ulrik Jensen idømt 30 dages betinget fængsel for at have misbrugt sin stilling i politiet til at søge på en række navngivne venstrefløjsaktivister, og arkivere opslagene i sit private arkiv.

Sagen blev anket til landsretten, hvor den endnu ikke er behandlet.

Kort tid efter retssagen stillede Enhedslisten i Folketinget spørgsmål til justitsministeren om, hvorvidt de registrerede venstrefløjsaktivister var blevet, eller ville blive, informeret om, at de figurerede i højreekstremistens arkiv, og om der var gjort tiltag for at forhindre repressalier mod de samme aktivister fra nynazistiske grupper.

Svaret kom for nyligt - og det blev et nej til begge dele. På trods af at der i byretten blev sat navn på en række af de personer Peter Ulrik Jensen havde registreret, så har ingen af disse modtaget besked fra politiet om at de figurerer i hans arkiv, og efter Brian Mikkelsens svar tyder heller intet på at de vil modtage en sådan besked.

Læs mere om sagen mod betjenten på redox.dk.