17. marts 2012

Over tusind demonstrerede mod fascistisk terror

Fredag klokken 17 samledes omkring 1.100 antifascister til demonstration mod fascistisk terror. Det skete på 20-års dagen for bombemordet i Søllerødgade.

Ved demonstrationen var der taler fra repræsentanter for Byggefagenes Samvirke, Enhedslisten, Antiracistisk Netværk i Århus og Internationale Socialister samt advokaten Bjørn Elmquist.

Da demonstrationen forlod Blågårds Plads af Todesgade blev deltagerantallet talt til mellem 1.100 og 1.200 deltagere, mens det ved ankomsten til Søllerødgade var væsentligt højere, da en del havde sluttet sig til undervejs.

Demonstrationen var arrangeret af 4. maj initiativet på Vesterbro, Antifascistisk Aktion, Asylret, Demos, Fagforeninger mod racisme, Horserød-Stutthof foreningen, Libertære Socialister og Internationale Socialister og anbefalet af ARN Aarhus, Aktive Modstandsfolk, Asylret, AFA-grupperne i Lund, Helsingborg og Malmö, Folkebevægelsen mod Nazisme, Socialistisk UngdomsFront, Enhedslistens lokalafdelinger i Albertslund, Roskilde, Vejle, Ishøj, Gladsaxe, Køge, Halsnæs og Vesterbro, Internationalt Forum, Jyske Antifascister, Skansen mod Nazisme samt SOS mod Racisme.

I demonstrationen deltog en række asylansøgere fra Trampolinhuset med egne bannere.