2. maj 2013

Demonstration mod udvisningerne til Afghanistan

Lørdag den 4. maj kl. 14 er der demonstration fra Folkets Park, mod tvangsudvisninger til Afghanistan.

Initiativet Her Er Plads har indkaldt til demonstrationen, der starter I Folkets Park på Stengade, Nørrebro.

Til demonstrationen vil der være talere fra bl.a.:

- Talsmænd for de udvisningstruede

- Asylret

- Journalist og forfatter Knud Vilby

- Forfatter Carsten Jensen sender tale direkte fra Afghanistan, som vil blive læst op.

Initiativet skriver i deres indkaldelse:

Medbring et skilt med teksten ”Her er plads!” – så går vi samlet til justitsministeriet og klistrer budskabet fast!

I løbet af marts og april er grupper af afghanske flygtninge ugentligt blevet udvist til Afghanistan. Familier er blevet splittet ad, traumatiserede og knækkede mennesker er tvunget til en usikker skæbne i et mere og mere usikkert land, hvor hjemvendte flygtninge ses som militære mål for militser.

Det danske fangelejr, Ellebæk, er blevet tømt for afghanske asylansøgere med den danske regerings, politiets og Turkish Airlines’ accept og medvirken. Lige nu venter i hvert fald 200 afghanere på en afgørelse, om de kan udvises til et land, hvor eksperter betegner hjemvendte flygtninges situation som værende ”ekstremt farlig”.

Mennesker i nød pga. krig og forfølgelse skal ikke være brikker, der misbruges i regeringens populistiske spil, og deres liv skal ikke være en profitabel forretning for flyselskaber som Turkish Airlines!

Derfor protesterer vi samlet mod tvangsudvisningerne til Afghanistan lørdag den 4. maj kl. 14!

Vi vil have den umenneskelighed frem i lyset, som myndighederne forsøger at holde i skyggen, så alle kan se, hvilke konsekvenser dansk flygtningepolitik har, og vi vil kræve et omgående stop for alle udvisninger!

For mere information:

Her Er Plads’ hjemmeside

Demonstrationens facebookevent

Her Er Plads’ facebookside