7. januar 2012

Danish Defence League-ledere udsat for kup

To af de øverste ledere i Danish Defence League er henover julen blevet udsat for et regulært snigløb og sat fra magten.

Medlemmer af Danish Defence League i Herning sidste år.

Den seneste måneds tid har der internt i Danish Defence League (DDL) verseret en konflikt, hvor de to øverste ledere er blevet beskyldt for både magtmisbrug samt tyveri fra organisationens kasse.

Det betød, at en lang række afdelingsledere og menige medlemmer i slutningen af 2011 trak sig i frustration. De forurettede trak sig dog ikke uden kamp og allierede sig i stedet med moderorganisationen English Defence League (EDL). EDL har nu valgt at støtte udbryderfraktionen, der har fået navnet The Official Danish Defence League.

Således står de to tidligere ledere nu tilbage som konfliktens helt store tabere - uden hverken navn eller bagland.

De kommende måneder vil vise hvor mange af de menige medlemmer der er røget i svinget i forbindelse med de voldsomme interne stridigheder.