5. maj 2012

Alle ud af lejrene!

Kampagnen ”Out Of the Camps!" indkalder til walk-out fra lejrene og en stor, fælles demonstration i København den 13. maj, for alle der vil have en menneskelig asylpolitik.

Folkene bag kampangen vil påvirke politikerne og den offentlige opinion for at få en mere retfærdig asylpolitik. "Den 13. maj vil vi gå ud af lejrene for at manifestere vores intention om at fastholde regeringen på dens løfte om, at asylansøgere får lov til at bo og arbejde udenfor asyllejrene!" lyder det i Out Of the Camps´ manifest.

S, SF, R-regeringen bekendtgjorde i oktober 2011 som del af sit regeringsgrundlag, at “flygtninge skal behandles værdigt” og at asylansøgere derfor skal have mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene.

"Vi har brug for, at I deltager og markerer kravet med os! Vi har brug for, at I møder op og fortæller regeringen, at vi har håb; håb om at alle asylansøgere vil få lov til at deltage i samfundet!" - Out Of the Camps

Initiativet til kampangen er taget af folk i og omkring Trampolinhuset.

Walk Out Of the Camps understreger at manisfestationen den 13. maj er fredelig og skiver; "Vi har brug for, at I holder en seriøs og betænksom stemning i løbet af vandringen, og husker at mange af dem som deltager befinder sig i en usikker situation."

Vandringen vil begynde i asylcenter Kongelunden på Amager. Mødet bliver i Københavns bycentrum. Du er velkommen til at støde til hvor du kan.

Mere info