4. november 2009

Aldrig mere en krystalnat! (opdateret)

I København markeres krystalnatten med et fakkeloptog fra Nytorv kl. 17 d. 9. november under parolerne "asyl til forfulgte - nej til tvangsudvisninger"," solidaritet - nej til racisme, fremmedhad og antisemitisme" og "ytringsfrihed - nej til hetz mod bestemte samfundsgrupper".

Siden starten af 1990erne har Krystalnatsinitiativet hvert år afholdt et fakkeloptog for at markere krystalnatten i Tyskland d. 9. november 1938 som et symbol på den nazistiske forfølgelse af jøderne. Bag Krystalsinitiativet står en række faglige organisationer, antifascistiske grupper, solidaritetsforeninger og flygtningegrupper.

De seneste år har en række antifascistiske grupper valgt at stå uden for arrangementet, da Dansk Zionistforbund (DZF) var med-arrangører, men i år deltager deltager DZF ikke. DZF har blandt til formål at udsprede modinformation til det, de kalder “den ofte israelkritiske eller direkte antiisraelske debat om Israel i de danske medier”. På grund af DZFs manglende deltagelse er der i år tilslutning til manifestationen fra en række antifascistiske grupper.

Blandt arrangørerne er SOS mod Racisme, Demos, Komiteen Flygtninge under jorden, Aktive Modstandsfolk, Folkebevægelsen mod Nazisme, Horserød-Stutthof foreningen, Antifascistisk Forum, Dokumentationscenter mod historieforfalskning, Fagforeninger mod racisme og Anti-racistisk Netværk.

Der er endnu ikke annonceret andre krystalnatsarrangementer rundt omkring i landet, men tjek www.krystalnat.dk, hvor der løbende vil blive annonceret flere arrangementer.

Besøg Krystalnatsinitiativets hjemmeside.

Læs Modkrafts linksamling om Krystalnatten.

UPDATE: Der er også manifestationer i Hvidovre, Køge, Haderslev og Aalborg. Se mere her og her.