24. september 2009

AFA lancerer forebyggelsesprogram

Antifascistisk Aktion lancerer i dag et forebyggelsesprogram, der skal være med til forhindre helt unge mennesker i at ende i det højreekstreme miljø. Vi har taget en snak med AFAs talsmand om projektet.

Antifascistisk Aktion lancerer i dag et forebyggelsesprogram, der skal være med til forhindre helt unge mennesker i at ende i det højreekstreme miljø. Til det formål præsenterer gruppen nu hjemmesiden forebyggelse.nu, der er henvendt til forældre, lærere og pædagoger der er bekymrede for, om deres unge er på vej ind i nynazistiske kredse.

- Nogle dele AFAs arbejde er normalt hvad man kan kalde symptombekæmpelse. Nu vil vi prøve sideløbende at arbejde præventivt, og forhindre unge i at ende som nazister, fortæller Anders Lind, talsmand for Antifascistisk Aktion, og fortsætter:

- Vi har valgt at fokusere på de helt unge, fordi det er her der oftest med en social indsats kan gøres en stor forskel. De helt unges interesse i det højreekstreme miljø udspringer sjældent af, at de er blevet overvundet af fascismen rent politisk, men nærmere af noget rent socialt i højremiljøet. Det er vigtigt at gribe tidligt ind, blandt andet fordi nazisme hænger direkte sammen med vold, trusler og angreb på uskyldige.

Siden indeholder en række advarselssignaler som voksne kan bruge til at afklare, om unge omkring dem er på vej til at blive aktive fascister, og samtidig en række grundlæggende idéer til hvordan man kan gribe ind overfor unge, der er på vej ind i racistiske grupper. Slutteligt bringer siden også tre cases, hvor Forebyggelsesgruppen præsenterer tidligere sager de har arbejdet med.

- Vi er i årenes løb mange gange blevet kontaktet af blandt andet forældre og klubmedarbejdere, der er bekymrede over deres unge, og har bedt om vores hjælp. Det nye er nu, at vi vil formalisere arbejdet i højere grad, blandt andet via hjemmesiden. Vi kommer også til at arbejde opsøgende, og udsende breve til unge menneskers forældre, hvis vi vurderer at de er på et så tidligt stadie i hvervningsprocessen, at en præventiv indsats vil have effekt, forklarer Anders.

Samtidig med at Forebyggelsesgruppens hjemmeside lanceres, så lancerer en anden af AFAs arbejdsgrupper, Exitgruppen, også en hjemmeside. Siden er primært henvendt til højreekstremister der gerne vil ud af det nazi-miljøet, og giver en introduktion til hvordan exit-processen forløber.

Besøg Forebyggelsesgruppens hjemmeside.

Besøg Exitgruppens hjemmeside.