Libertære Socialister

Libertære Socialister er med egne ord "en føderation af selvstændige lokalgrupper, som søger at fremme kampen for den libertære socialisme; et statsløst socialistisk rådssamfund baseret på føderalisme og direkte demokrati". Libertære Socialister er, blandt meget andet, også involveret i antiracistisk arbejde.

kontakt@libsoc.dk · Libsoc.dk