Komitéen Flygtning Under Jorden

Komiteen Flygtninge Under Jorden opstod i 1986, da nogle danskere hjalp en iransk bekendt, der havde fået afslag på asyl. Komiteen hjælper med sagsbehandling og vejledning til flygtninge, der lever under jorden, og asylansøgere i centrene. De har stor erfaring i behandling af asylsager, og vi kan hjælpe med juridiske spørgsmål.

kontakt@flygtningeunderjorden.dk · Flygtningeunderjorden.dk