Inititativet mod statsracisme

Initiativet mod statsracisme arbejder imod racisme, for bedre vilkår for asylansøgere og lettere adgang til asyl. De besøger jævnligt folk i Sandholmlejren, har assisteret i forbindelse med advokatbistand, og har arrangeret et par manifestationer i København.

Ingen email pt. · Myspace.com/asyltilalle