Horserød-Stutthof Foreningen

Blandt millioner af ofre for nazismens grusomheder var også 150 danske kommunister, som tilbragte 18 måneder i kz-lejren Stutthof. Horserød-Stutthofforeningen vil ikke blot sikre, at fangernes skæbne ikke glemmes, men gøre opmærksom på, at krig og fascisme skabes af et system af udbytning og oprustning – kræfter, som også er virksomme i dag. Kontakt-emailen er til Anton Nielsen, foreningens formand.

anton.nielsen@mail.tele.dk · Horserød-stutthofforeningen.dk