Forebyggelsesgruppen

Forebyggelsesgruppen arbejder med at forebygge, at helt unge drenge og piger bliver en del af højreekstreme kredse. Vi rådgiver både forældrer, venner, pædagoger, lærere og andre i de unges nærmiljø.

afa@antifa.dk · Forebyggelse.nu