Demos

Demos bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og internationalt. Demos udgiver et nyhedsbrev, hvor vi bringer uddybende artikler om den nyeste udvikling og de politiske aktiviteter på højrefløjen.

demos@demos.dk · Demos.dk