AntiFa Faggots

Get pwned you fat virgins

4. maj-initiativet

4. maj-initiativet arrangerer hvert år det traditionsrige fakkeltog gennem Istedgade til minde om befrielsesaftenen 4. maj 1945.

4maj.dk · 4maj@4maj.dk

Antifascist Cultureclub

Antifascist CultureClub er et arbejdskollektiv, som arbejder for at skabe antifascistisk kultur, lave en scene for denne og udbrede den til alle dele af samfundet. Vi vil gøre op med den herskende kultur, de borgerliges monopol på hvad der er rigtigt og forkert, som fastholder unge og gamle i sexistiske, homofobiske og racistiske strukturer.

Cultureclub.dk · acc@cultureclub.dk

Antifascistisk Aktion

AFA er en del af den daglige kamp imod racistisk undertrykkelse og vold, udøvet af fascistiske grupper. I AFA mener man at kampen mod racisme og fascisme skal kæmpes på mange fronter. De arbejder på at forhindre, at fascisterne får en platform at sprede og udøve deres fremmedfjendske, homofobiske og antisemitiske holdninger og handlinger fra.

Antifa.dk · afa@antifa.dk

Antifascistisk Forum

Antifascistisk Forum er en forening, som blev dannet i 2008 af tidligere modstandsfolk fra Anden Verdenskrig, som en reaktion på højredrejningen af det danske samfund. Foreningen udgiver sit eget tidsskrift "Antifascistisk Forum", som udkommer fire gange årligt. Kontakt-emailen er til Anton Nielsen, foreningens formand.

Antifascistisk-forum.dk · anton.nielsen@mail.tele.dk

Antifashoppen

Antifashoppen er en webshop der drives af Projekt Antifa. Formålet er, at distribuere især gadepropaganda (stickers, plakater, etc) til billige penge til aktivister i hele landet. Har du en idé til noget vi burde producere, så skriv.

Antifashoppen.dk · shop@projektantifa.dk

Antiracistisk Netværk - Århus

Netværk af politiske grupper, partier, fagforeninger og andre, der kæmper imod racisme og fascisme i Århus. Netværket arrangerer blandt andet manifestationer når nazister har begået overfald i Århus.

(ingen hjemmeside pt.) · arnaarhus@gmail.com

Asylret

Asylret er en flygtningegruppe. Blandt Asylrets medlemmer er der nogle som har arbejdet mere end 15 år med flygtningespørgsmål og juridiske spørgsmål og har stor erfaring i behandling af asylsager. Gruppen samarbejder med andre grupper bl.a Initiativet mod Statsracisme , Komiteen Flygtninge Under Jorden og enkeltpersoner om at forbedre asylansøgernes livsvilkår.

Asylret.dk · info@asylret.dk

Bedsteforældre for asyl

Bedsteforældre for asyl består af enkeltpersoner i bedsteforældrealderen. De har ét mål: At få ændret Danmarks asylpolitik, så de afviste flygtninge, der ikke kan rejse hjem, ikke i årevis skal leve i usikkerhed og udsigtsløshed. I stedet skal de have mulighed for et almindeligt liv blandt os andre med ret til at uddanne sig og arbejde.

Bedsteforaeldreforasyl.dk · kontakt@bedsteforaeldreforasyl.dk

Demos

Demos bekæmper enhver form for højredrejning i det danske samfund. Foreningen arbejder med at dokumentere og informere om højrefløjens aktiviteter både nationalt og internationalt. Demos udgiver et nyhedsbrev, hvor vi bringer uddybende artikler om den nyeste udvikling og de politiske aktiviteter på højrefløjen.

Demos.dk · demos@demos.dk

Exitgruppen

Exitgruppen er en arbejdsgruppe under Antifascistisk Aktion, der arbejder med at hjælpe nuværende og tidligere aktive fascister væk fra det højreekstreme miljø.

Exitgruppen.dk · afa@antifa.dk

Forebyggelsesgruppen

Forebyggelsesgruppen arbejder med at forebygge, at helt unge drenge og piger bliver en del af højreekstreme kredse. Vi rådgiver både forældrer, venner, pædagoger, lærere og andre i de unges nærmiljø.

Forebyggelse.nu · afa@antifa.dk

Fynske Antifascister

Fynske AntiFascister (FAF) er en lokal gruppe i Odense, der primært kæmper mod fascisme. Antifascisme betyder dog ikke kun, at vi aktivt bekæmper nazisterne, men også at vi kæmper mod enhver form for undertrykkelse og diskrimination.

Faf.antifa.net · kontakt@faf.antifa.net

Good Night White Pride

Good Night White Pride er en kampagne i Århus, rettet mod den nynazistiske hooligangruppe White Pride. Kampagnen samler både organisationer og enkeltpersoner. I februar 2010 stod kampagnegruppen bag en demonstration i det centrale Århus.

GoodNightWhitePride.dk · gnwp@riseup.net

Horserød-Stutthof Foreningen

Blandt millioner af ofre for nazismens grusomheder var også 150 danske kommunister, som tilbragte 18 måneder i kz-lejren Stutthof. Horserød-Stutthofforeningen vil ikke blot sikre, at fangernes skæbne ikke glemmes, men gøre opmærksom på, at krig og fascisme skabes af et system af udbytning og oprustning – kræfter, som også er virksomme i dag. Kontakt-emailen er til Anton Nielsen, foreningens formand.

Horserød-stutthofforeningen.dk · anton.nielsen@mail.tele.dk

Inititativet mod statsracisme

Initiativet mod statsracisme arbejder imod racisme, for bedre vilkår for asylansøgere og lettere adgang til asyl. De besøger jævnligt folk i Sandholmlejren, har assisteret i forbindelse med advokatbistand, og har arrangeret et par manifestationer i København.

Myspace.com/asyltilalle · Ingen email pt.

Jyske Antifascister Århus

JAF er en venstreradikal antifascistisk gruppe, der arbejder lokalt i Århus og omegn. Skriv dem en email, hvis du gerne vil i kontakt med dem.

Jaf.antifa.net · jaf@riseup.net

Komitéen Flygtning Under Jorden

Komiteen Flygtninge Under Jorden opstod i 1986, da nogle danskere hjalp en iransk bekendt, der havde fået afslag på asyl. Komiteen hjælper med sagsbehandling og vejledning til flygtninge, der lever under jorden, og asylansøgere i centrene. De har stor erfaring i behandling af asylsager, og vi kan hjælpe med juridiske spørgsmål.

Flygtningeunderjorden.dk · kontakt@flygtningeunderjorden.dk

Konfront

Konfront er en anarkistisk gruppe, som blev stiftet efter lukningen af Huset, Vester Allé 15, Århus. Gruppen er blandt andet involveret i antifascistisk arbejde i Århus.

Konfront.org · mail@konfront.org

Libertære Socialister

Libertære Socialister er med egne ord "en føderation af selvstændige lokalgrupper, som søger at fremme kampen for den libertære socialisme; et statsløst socialistisk rådssamfund baseret på føderalisme og direkte demokrati". Libertære Socialister er, blandt meget andet, også involveret i antiracistisk arbejde.

Libsoc.dk · kontakt@libsoc.dk

Projekt Antifa

Projekt Antifa er et website, der forsøger at samle den antifascistiske bevægelse. Vi bringer nyheder, baggrund og reportager. Vi er altid på jagt efter nye skribenter, så hvis du har lyst til at hjælpe er det bare at smide os en email.

ProjektAntifa.dk · kontakt@projektantifa.dk

Reaktion

Reaktion er et anarkistisk og antifascistisk netværk i Syddanmark med primær base i Fredericia og Kolding. Netværket opstod i efteråret 2012 og beskæftiger sig med aktionsarbejde, informationsdeling og diverse undergravende arrangementer.

· asnbb@riseup.net

Stop Udvisningerne

Stop Udvisningerne er et ad hoc-initiativ, der aktionerer imod udvisninger af mennesker fra Danmark. Gruppen står bag en lang række aktioner i blandt andet Kastrup Lufthavn.

Stopudvisningerne.blogspot.com · stopudvisningerne@gmail.com

SUFs antiracistiske gruppe

Gruppe i SUF der arbejder med antiracistisk politik og aktiv modstand mod racister, fascister og nazister. SUF er en landsdækkende socialistisk ungdomsorganisation.

Socialistiskungdomsfront.dk · antiracist@ungdomsfront.dk