3. maj 2012

Bæredygtig aktivisme og at undgå udbrændthed

Burn out er et problem i politiske miløjer – hvert år falder aktivister fra fordi de er udbrændte og ikke orker deltage i de politiske aktiviteter mere.

Ofte bliver Burn Out opfattet som en almindelig eller forventelig konsekvens af aktivisme, og ofte er det de grupper/personer der færdes tæt på en person med Burn out der mærker de negative konsekvenser af dette først.

Den måde vi omgås os selv og hinanden er meget betydende for hvordan vi trives. Glæden ved en god og effektiv aktion kan let forvandles til det modsatte, hvis vores indbyrdes omgangstone er negativ. Derfor er det vigtigt at vi støtter hinanden og er opmærksomme på om vores venner er udmattede, da udbrændthed kan skabe store frustrationer for dem der gennemgår det.

Vi skal ikke acceptere Burn Out som en almindelig, men trist konsekvens af aktivisme. Vi skal ikke se til mens værdifulde kræfter i vores miljø går tabt.

Denne folder tager udgangspunkt i den præmis at den mest effektive måde at ændre vores samfund – og dermed standse destruktionen af vores jord – er gennem at ændre vores egne forholdemåder. Vi må gentænke vores holdning til det mentale, følelsesmæssige og fysiske helbred, da det spiller en stor rolle i overhovedet at muliggøre en mere bæredygtig aktivisme. Derigennem kan vi undgå Burn Out og være i stand til at fortsætte vores modstand.

Hvad er Burn Out?

Burn Out kan defineres og opleves subjektivt som en tilstand af fysisk, psykisk og følelsesmæssig udmattelse der opstår som konsekvens af lang tids krævende aktiviteter. Aktiviteter der ofte er kendetegnet ved en kombination af høje forventinger til egen præstation og længere tids stress. Ved Burn Out kan ses en række symptomer inklusiv svækkelse af fysisk styrke, følelser af håbløshed og hjælpeløshed, desillusionering, negativ selvopfattelse og negative holdninger overfor andre mennesker, arbejdet og livet. I sin mest ekstreme form kan Burn Out blive en tilstand der sætter en ude af stand til at forholde sig til sin omverden overhovedet. (frit oversat efter ’Career Burnout – causes and cures’ Ayala Pines & Elliott Aronson, The Free Press, 1998) Kort sagt bliver livet surt og sort, man mister gnisten, har det ikke længere sjovt og er ikke længere sjov at være sammen med.

Men Burn Out kan også ses som et advarselssignal – en mulighed for at genoverveje og omprioritere, til at udvikle mere bæredygtige og sundere arbejdsmetoder. Som sagt med et citat fra R.D. Laing ’It doesn’t have to be all breakdown, it can also be breakthrough’. Burn Out opstår ofte som resultat af at have arbejdet for hårdt og at væe udsat for for meget stress/stressfyldte situationer. Det er en af konsekvenserne hvis vi forventer for meget af os selv, sætter for idealistiske eller urealistiske mål, og ikke er i stand til at tage fri eller uddelegere. Sagt på en anden måde; når vi ikke værdsætter os selv og når vi glemmer at få opfyldt vores grundlæggende behov.

Hvad skal du være opmærksom på?

Burn Out kommer gradvist over en længere periode. Det viser sig i fysiske og/eller psykiske symptomer.

Symptomer kan være:

- en fornemmelse af at aktivisme er ved at overtage dit liv

- besvær med at træffe beslutninger

- besvær med at holde fokus

- søvnbesvær, søvnløshed, for lidt søvn

- stigende tendens til negative tanker

- vedholdende følelser af håbløshed

- manglende fornemmelse af meningsfuldhed og energi

Fysiske tegn på Burn Out kan være muskelspændinger, problemer med blodcirkulationen og øget adrenalin ’build up’. Disse fysiologiske symptomer kan føre til hovedpine, rygsmerter og udmattelse mindsket lyst til mad, socialt samvær med venner/familie eller andre aktiviteter der før var spændende og interessante Andre tegn på Burn Out kan inkludere grundløse hidsighedsanfald, modvilje mod at stå op om morgenen og klodsethed.

Hvad forårsager og bidrager til Burn Out?

Direkte aktioner genererer mange og ekstreme følelser, man oplever ekstraordinære ting på meget kort tid. Mange oplever deres deltagelse i direkte aktioner som noget af det vigtigste, mest betydningsfulde og bekræftende aktivitet i deres liv. Men for nogle, især hvis aktionens mål ikke nåes og det arbejde der er lagt i kampagnen bliver ødelagt, er det den værste oplevelse i deres liv, og de ønsker for alt i verden ikke at engagerer sig i aktioner igen.

Direkte aktioner kan indeholde traumatiske oplevelser for de der deltagere på den ene eller den anden måde. Den bedste måde at håndtere stressfyldte aktiviteter som disse er ved at støtte hinanden. Kroppens reaktion på stress er at frigive adrenalin i større mængder end normalt. Dette giver i første omgang et højere energiniveau, og ved at presse os selv fortsat kan vi holde os selv på dette højere energiniveau i længere perioder. Men så har kroppen også brug for at restituere. Hvis vi ikke sørger for at få hvile og komme os efter længere perioder med stress, og fortsat ignorerer kroppens signaler om at der er noget galt* så kan det resulterer i kropslige/psykiske reaktioner – kroppens måde at sige stop på. Det er det, der er Burn Out.

Vi er ikke utrættelige maskiner der bare kan blive ved og ved, uanset graden af repression vi bliver mødt med. Det er naturligt at blive frustreret og gal, og det er også sundt at reagere – det ville først være rigtigt bekymrende hvis der ingen reaktioner var. Det er vigtigt at vi taler sammen og giver os tid til at lytte til og være opmærksomme på hinandens bekymringer og stress. Det er vigtigt at huske på at også de der tilsyneladende er ’de stærke’ og ikke umiddelbart er påvirkede, også kan have være udbrændte. Det er vigtigt vi lader hinanden vide hvordan vi har det!

Burn Out kan være svært at håndtere især fordi de der er gennemlever det ofte vedholdende påstår at de har det fint. Hvis du kan se at folk omkring dig nærmer sig Burn Out så prøv at afhjælpe deres stress uden at konfrontere dem for direkte. Hvis du er bekymret for om du selv er ved at brænde ud så bed om hjælp.

Interne stridigheder

En anden grund til Burn Out er konflikter mellem personer/grupper, hvor de interne stridigheder opbruger al energi for alle involverede. Interne konflikter opstår ofte på grund af stress og forsøg på at skyde skylden på andre. Dette kan manifestere sig som mistro, mobning, intimidering, overgreb og sladder. Vær opmærksom på gruppedynamikkerne. Læg mærke til om nogen spreder ondsindede rygter og dårlig stemning, det kan tyde på at de under stort pres – men det er også en almindelig taktik hos infiltratorer i deres forsøg på at destabilisere grupper. Før du bliver for mistænksom er det dog altid en god ide at tale med personen og høre om der er hold i anklagerne. Paranoia hjælper ingen. Vær gode ved hinanden og jer selv. Sæt pris på hinanden!

Aktivistmiljøet

Burn Out blandt aktivister er som sagt tit fremkaldt blandt andet af folks egne urealistisk høje forventninger til sig selv, forventinger som ikke kan mødes uanset hvor hårdt man arbejder. At tage alt for meget arbejde og ansvar på sig selv alene, og ikke give sig selv mulighed for at restituere, er den sikre vej til Burn Out.